Jump to content


Šta radite kada se upali žuto?


 • Please log in to reply
17 replies to this topic

#1
Bocko

Bocko

  SEAT Klub član

 • Members
 • PipPipPip
 • 949 posts
 • Location:Beograd
 • Auto:Leon Cupra 1P (Mk2)

Šta radite kada se upali žuto?


Posted Image


Postoje brojni razlozi zbog kojih prolazimo kroz žuto svetlo na semaforu. Razgovor mobilnim telefonom, zanimljiva prolaznica ili jednostavno - opšta rastrojenost. Svi imamo svoja opravdanja.

Ipak, čime god da ste se bavili tokom vožnje, onog trenutka kada svetlo na semaforu počne da se menja iz zelenog u žuto, nivo stresa se podiže i vi donosite odluku u deliću sekunde. Kočnica ili gas?

U prvom slučaju, rizikujete da vozač iza vas, koji nema nameru da se zaustavi, udari otpozadi u vaše vozilo. Takođe, može vam se desiti da se zbog kasnog kočenja, uz škripu guma, zaustavite usred raskrsnice, dovodeći pri tome i pešake u opasnost.

Ako, ipak, prođete kroz žuto, sledi opasnost od kazne ili od saobraćajne nezgode.

Činjenica je da koliko god se vi pridržavali zakona, može vam se dogoditi granična situacija koju smo upravo opisali.

Kako bismo bolje razumeli i analizirali ovaj problem, konsultovali smo Srpski komitet za bezbednost saobraćaja (KBS) i Upravu saobraćajne policije MUP-a Srbije.

Damir Okanović, direktor KBS-a, najpre nas je podsetio da se odredba Zakona o bezebednosti saobraćaja na putevima koja reguliše prolazak kroz žuto svetlo na semaforu nije promeneila donošenjem novog zakona 2009. godine.

“Novi zakon reguliše prolazak na žuto u članu 142, u rečenici 'žuto svetlo označava zabranjen prolaz, osim u slučaju kada se vozilo ne može bezbedno zaustaviti ispred navedenog znaka', što se u suštini ne razlikuje od odredbe iz starog zakona”, objašnjava Okanović.

Prema njegovim rečima, drugi deo rečenice koji definiše izuzetak od ove odredbe ključan je za razumevanje prolaska kroz žuto.

Na odredbu člana 142. pozivaju se i u Upravi saobraćajne policije i dodaju da je zakon tu jasan.

“Izuzetak kada je dozvoljen prolazak podrazumeva da se vozilo u trenutku kada se uključi znak žutog svetla na semaforu nalazi na takvom rastojanju od pomenutog znaka da s obzirom na brzinu kretanja, vozač ne može da ga zaustavi bez naglog usporenja (tzv. forsiranog kočenja)”, kaže načelnik Uprave saobraćajne policije Dragiša Simić.

“U tom slučaju je bezbednije proći na žuto, jer prilikom oštrog kočenja može doći do gubljenja upravljivosti ili stabilnosti vozila, kao i ugrožavanja drugih učesnika u saobraćaju”, objašnjava on.

“S tim u vezi, ako se vozač u trenutku kada se uključi žuto svetlo nalazi na takvom rastojanju od semafora i kreće takvom brzinom, da može bezbedno zaustaviti vozilo ispred znaka, a ipak prođe, tada prolazak na žuto svetlo predstavlja prekršaj”, precizira Simić.

Dragiša Simić navodi primer da, ako se vozilo kreće brzinom od 50 km/h, koliko iznosi opšte ograničenje brzine u naselju, na suvom kolovozu, vozač može bezbedno da se zaustavi ukoliko se žuto svetlo uključi u trenutku kada se nalazi na oko 35 metara od znaka (u zavisnosti od psihomotornih sposobnosti vozača i tehničkih karakteristika vozila).

“Ukoliko vozač ne zaustavi vozilo, nego nastavi da se kreće istom brzinom, proći će znak oko 2,5 sekundi nakon njegovog uključenja i učiniti prekršaj, s obzirom da se signalni plan semafora najčešće projektuje tako da znak žutog svetla traje tri sekunde”, objašnjava Dragiša Simić.

“Naravno, kada je kolovoz mokar ili prekriven poledicom rastojanje potrebno da se vozilo zaustavi je nešto duže, ali tada su vozači dužni da brzinu kretanja prilagode stanju kolovoza”, dodaje on.

Damir Okanović potvrđuje tumačenje iz MUP-a objašnjavajući da “čak i u slučaju da se u gradu krećete u okvirima dozvoljene brzine, ipak vam se može dogoditi da se zateknete neposredno ispred semafora kada se umesto zelenog uključi žuto”.

Okanović navodi sličan matematički primer kojim objašnjava da “kada se nalazite na 10-20 metara ispred raskrsnice, i uključi se žuto, vi se ne možete bezbedno zaustaviti ako se krećete, recimo, 50 km/h, što je dozvoljena brzina kretanja u naseljenom mestu.”

Posted Image


“U tom slučaju, zakon vam dozvoljava da prođete semafor iako je na njemu žuto svetlo”, precizira Okanović.

Ovo se najčešće dešava na starim semaforima, na kojima pre žutog ne postoji trepćuće zeleno svetlo.

Da li je saobraćajna policija možda popustljivija ako kroz žuto prođete na semaforu koji nema interval trepćućeg zelenog svetla?

U Upravi saobraćajne policije kažu da zakon ne poznaje razliku između dve vrste semafora, a to nam je u razgovoru potvrdio i Damir Okanović.

“Značenje žutog svetla se ne menja u zavisnosti od toga da li na semaforu postoji trepćuće zeleno svetlo ili ne”, objašnjava načelnik Uprave saobraćajne policije Dragiša Simić.

Zato ne treba očekivati da vam saobraćajac progleda kroz prste samo zbog toga što ste kroz žuto svetlo prošli na semaforu koji nema trepćuće zeleno.

Sa druge strane, Damir Okanović ističe da neki vozači, u strahu od eventualne kazne ili sudara koji mogu da izazovu u raskrsnici, naglo koče ispred semafora na kojem zasvetli žuto, dovodeći sebe, ali i druge učesnike u saobraćaju u opasnost.

“Strah vozača da će u ovom slučaju prolaskom kroz žuto izazavati sudar sa drugim vozilom nije opravdan”, kaže Okanović.

“Svetlosna signalizacija na raskrsnicama projektovana je tako da vozila mogu bezbedno da prođu kroz žuto svetlo, pre nego što se onima koji dolaze iz drugog pravca uključi zeleno”, objašnjava Okanović i dodaje da ovo nikako ne treba shvatiti kao poziv na nameran prolazak kroz žuto, već samo kao krajnje rešenje koje je bezbednije po učesnike u saobraćaju od naglog kočenja.

S' obzirom na nedoumice kod vozača, pitali smo načelnika Uprave saobraćajne policije na osnovu čega saobraćajac na licu mesta zaključuje da li je vozač prolaskom kroz žuto svetlo napravio prekršaj.

“Policijski službenici saobraćajne policije utvrđuju da je prekršena zabrana prolaska svetlosnog saobraćajnog znaka neposrednim opažanjem ili korišćenjem uređaja za dokumentovanje prekršaja”, objašnjava Dragiša Simić.

“Na primer, radarski uređaji koje koristi saobraćajna policija imaju mogućnost video snimanja i dokumentovanja prekršaja, tako da pored prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, mogu snimati i druge prekršaje”, precizira Simić.

“Najčešće policijski službenik u civilnom odelu stoji neposredno pre raskrsnice, snima prekršaj i radio vezom obaveštava patrolu koja se nalazi posle raskrsnice i preduzima dalje mere prema učiniocu prekršaja”, otkriva on.

Pitali smo Dragišu Simića šta se dešava ako se saobraćajac i vozač koji je zaustavljen ne slažu oko toga da li je načinjen prekršaj ili ne? Kako vozač može da zaštiti svoja prava u slučaju da smatra da nije kriv?

“Na svaki zapisnik o izvršenoj kontroli učesnika u saobraćaju koji sačine policijski službenici, vozač može izjaviti primedbu koju će saobraćajac uneti u zapisnik”, kaže Simić.

“Vozač protiv koga je podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, pred nadležnim Prekršajnim sudom ima mogućnost da se izjasni o svim okolnostima koje ga terete i da iznese sve činjenice u svoju odbranu, u skladu sa Zakonom o prekršajima”, dodaj on.

U vezi sa ovim, Damir Okanović daje pravno tumačenje koje bi trebalo da pomogne vozaču u slučaju da je on u pravu.

“Saobraćajni policajac obrazlaže zbog čega vas je zaustavio i mora da dokaže da ste vi krivi, a ne suprotno – da vi dokazujete svoju nevinost."

”U konkretnom slučaju, saobraćajac treba da dokaže tvrdnju da vaš prolazak kroz žuto svetlo nije bio opravdan razlogom navedenim u članu 142." ZOBS-a.

“Ipak, u praksi često se događa da ne postoje konkretni dokazi (snimak kamere, nepristrasni svedoci...), pa se sve svodi na reč policajca protiv vaše reči, i to je nedostatak u prekršajnom postupku”, kaže Okanović.

Posted Image


On sumnja da će se u skorije vreme situacija bitnije izmeniti i da će policija pokriti sve sporne lokacije video kamerama, tako da će u prekršajnim postupcima i dalje često nedostajati materijalni dokaz – snimak video kamere.

Damir Okanović, međutim, upozorava da određeni broj vozača ne poznaje ili svesno krši saobraćajne propise, kada žuto svetlo na semaforu izjednačava sa zelenim.

“Vozači ne smeju da zloupotrebljavaju žuto svetlo kako bi prošli kroz raskrsnicu, ako već mogu bezbedno da se zaustave”, kaže on.

“Kada se, na primer, kretanje vozila odvija u koloni i veoma usporeno pri nailasku na semafor, vozač će imati dovoljno vremena da se zaustavi kada primeti da se upalilo žuto svetlo.”

“Ako vozač, uprkos mogućnosti da se bezbedno zaustavi, ubrza u tom trenutku, kako bi prošao na žuto, on na taj način čini prekršaj”, precizira Okanović.

Sa druge strane, neki vozači pogrešno smatraju da moraju da uspore i zakoče ako se na semaforu uključi zeleno trepćuće svetlo, bez obzira što mogu bezbedno da prođu kroz raskrsnicu.

“Ako se vozač kreće normalnom brzinom za gradske uslove i primeti da se na semaforu uključilo zeleno trepćuće svetlo, on nije u obavezi da odmah započne kočenje kako bi se zaustavio na semaforu”, kaže Okanović.

“U slučaju kad mu to udaljenost od semafora i brzina kretanja omogućavaju, on može da produži i bezbedno prođe raskrsnicu”, objašnjava on, “a na taj način povećava se prohodnost i brzina odvijanja saobraćaja u gradu.

Za kraj razgovora o ovoj temi, iz Uprave saobraćajne policije kažu da u zakonu ne postoji propisana granica udaljenosti od semafora kada vozač mora da koči ako se uključi žuto svetlo.

Odluka o prolasku ili zaustavljanju vozila na znak žutog svetla na semaforu zavisi od više faktora: brzine kretanja vozila, udaljenosti u trenutku uključenja žutog svetla, stanja kolovoza, gustine saobraćaja i drugih saobraćajnih uslova.

“Pri tome treba imati u vidu da žuto svetlo smenjuje znak crvenog svetla koji znači obavezno zaustavljanje bez izuzetka i da se uključuje najčešće tri sekunde posle žutog svetla, tako da vozači nemaju puno vremena za kalkulisanje”, objašnjava Dragiša Simić.

“Vremenski interval od tri sekunde koliko traje žuto svetlo se projektuje upravo kako bi se eliminisala mogućnost da bilo koji vozač 'slučajno' prođe na znak crvenog svetla”, zaključuje on.

Ukoliko ste savestan vozač za kojeg prolazak kroz žuto predstavlja vozačku grešku izazvanu nepažnjom ili dekoncentracijom, savetujemo vam da budete više fokusirani na dešavanja u saobraćaju.

Na taj način smanjićete verovatnoću da odluku o prolasku kroz žuto svetlo donosite u poslednjem trenutku i u deliću sekunde.

Ako pripadate grupi vozača koje uzbuđuje prolazak na žuto i koji svesno i sa namerom prolaze ovo svetlo na semaforu, objasnite nam odakle dolazi ta pobuda? Koja je korist koju osećate?

Izvor: B92

#2
joemrda

joemrda

  SEAT Klub član

 • Moderators
 • 3132 posts
 • Location:Beograd
 • Auto:SEAT IBIZA 6K2
kao sto i sami znate, nekada ga je bolje proci, nego naglo kociti, posljedice su manje... pogotovo ako imate nekoga iza sebe..

Edited by joemrda, 10 April 2012 - 19:18.


#3
miha

miha

  SEAT Klub član

 • Members
 • PipPipPip
 • 94 posts
 • Auto:Seat Ibiza 1.4MPI
nazalost... ovde je obavezan i brzi pogled u retrovizor pre odluke kociti ili ne...

#4
Mateo

Mateo

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 93 posts
 • Location:Beograd
Upravo sam ja tako imao nezgodu...isao sam iz pravca banovog dole pored crkve ka adi i kada sam video da se upalio zuto stao sam al uutobus 88 iza mene bogami nije, razbio me posteno...tada sam vozio alfu 75 ujakovu koja je imala kuku pa je to malo pomoglo al steta je bila prilicna...

#5
Goldy

Goldy

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 145 posts
 • Location:Beograd Karaburma
 • Auto:CUPRA 1P REVO
napravim mali oblak crnog dima iza mene :D salim se,prolazim redovno na zuto mislim da naglo kocenje nije bas naj pametnije
Posted Image

#6
bki

bki

  SEAT Klub član

 • Members
 • PipPipPip
 • 887 posts
 • Location:Zemun
 • Auto:Seat Ibiza 1.4 sport
Bravo za tekst, bas sam se pitao sta se desava kada se upali a ja pred sam semafor.
Nisam znao da je taj deo ostao po starom, mislio sam da je OBAVEZNO zaustavljanje na zuto....sad mi je malo jasnije :)

Ja licno prolazim, sem ako nisam malo dalje od semafora. Cak nisam ni u fazonu "daj gas pali se zuto", a znam za neke da jesu :))
No money - no signature!

#7
Sparx

Sparx

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 238 posts
 • Location:Novi Sad
 • Auto:Seat Ibiza 1.4 sport
ja jesam u fazonu "daj gas pali se zuto"  :laughing: :laughing:  uglavnom prodjem, sem na raskrsnicama gde zanm da ima kamera

#8
manojlo

manojlo

  SEAT Klub član

 • Members
 • PipPipPip
 • 85 posts
 • Location:Beograd, Srbija
 • Auto:Leon FR
Moja gospodja se zaustavila na zuto(postujuci zakon) :unworthy: , ugao Pastroviceve i Radnicke, ona krivina na Adi, al' Yugo nije, pa sam posle terao auto kod limara :cry:
Ja, kako kad, ali ako kocim obavezan je pogled u retrovizor!

Edited by manojlo, 13 April 2012 - 19:11.


#9
LakiCG

LakiCG

  Newbie

 • Members
 • Pip
 • 1 posts
Imao sam situaciju u Crnoj Gori, gdje inace zivim, da sam prosao na zuto svijetlo. Jednostavni nisam mogao bezbjedno da se zaustavim jer je do promjene sa zelenog na zuto doslo neposredno prije mog dolaska na semafor. Moj prolazak kroz raskrsnicu je bio potpuno bezbjedan. Zaustavio me je policajac odmah nakon semafora tvrdeci da sam prosao na crveno.
Mislim da svako situacija u saobracaju koja je na neki nacin zakonski nedorecena se tumaci na stetu vozaca od strane nadleznih organa. Jednostavno cesto je uloga saobracajne policije da skuplja harac po putevima a ne da doprinosi bezbjednijem saobracaju.

#10
Markoni

Markoni

  Osnivač kluba

 • Administrators
 • 4745 posts
 • Location:Beograd
 • Auto:Seat Altea XL 1.9 TDI
Bas tako, i ako odes na sud uvek ce rec policajca imati vecu tezinu...

#11
joemrda

joemrda

  SEAT Klub član

 • Moderators
 • 3132 posts
 • Location:Beograd
 • Auto:SEAT IBIZA 6K2
Kocenje, ako je moguce, ako ne, prolazak. Posto su semafori, slozicete se, vecinom gradska pojava, pa se i ne vozi toliko brzo, trudim se da stanem.

#12
woolf

woolf

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 79 posts
 • Location:Beograd
 • Auto:Seat Ibiza 6L, 1.4 TDI
Da ne otvaram novu temu, mozda neko vidi ovaj post :D

Naime, prosao sam kroz zuto svetlo kod Trga Nikole Pasica.
Tu je kamera koja hvata za prolazak na crveno, pa me interesuje da li neko ima iskustva sa ovakvom situacijom?
Koliko se secam trepcuceg zelenog nije bilo, nekih 5,6m pre semafora se upalilo zuto i nisam mogao da se zaustavim na vreme tako da sam prosao.
Nije nista bljecnulo, mada nisam siguran da li ima blic ta kamera (mada ako hvata fotografije, morala bi da ima)

Ima li osnova da se cimam oko cestitke?

Edited by woolf, 23 April 2016 - 23:59.


#13
Nikola011

Nikola011

  SEAT Klub član

 • Members
 • PipPipPip
 • 4407 posts
 • Location:Beograd
 • Auto:Toledo 2.0 TDI
Olaksavajuca okolnost je sto nema treptuceg zelenog pa mislim da ti nece stici cestitka.


Ukoliko stigne reci da je bilo zeleno kada si pogledao poslednji put u semafor a to je bilo na oko 5m od semafora. Posle si gledao u peseke, da ti neko ne izleti...


Javi ako stigne.
Bolje stici 10 minuta kasnije, nego otici godinama ranije!!!

#14
roske

roske

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 120 posts
 • Location:Beograd
Nijedna kamera nema blic osim one na raskrsnici Starine Novak i Cvijićeve. Mada ona ne funkcioniše već neko vreme (barem blic ne radi).

I mene zanima kako to funkcioniše sa žutim svetlom, da li je olakšavajuća okolnost ako ima trepćuće zeleno ili je isti đavo? Znam da se žuto tretira kao crveno, osim u slučajevima kada ne možeš bezbedno da se zaustaviš. E sad, dokazati na sudu da nisi mogao bezbedno da se zaustaviš je vrlo komplikovano, da ne kažem nemoguće...

Edited by roske, 24 April 2016 - 15:40.


#15
woolf

woolf

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 79 posts
 • Location:Beograd
 • Auto:Seat Ibiza 6L, 1.4 TDI
Prevrnuo sam komplet internet juce I danas, neki zakljucak (moj doduse) je da kamera radi tek kad se upali crveno, tj da ne pecaju zuto svetlo.
Zuto kaznjavaju saobracajci na licu mesta kad te uhvate. (oni pisu u zapisnik prolazak na crveno iako si prosao na zuto)

To oko zelenog je sledeca prica, ako ima trepcuce zeleno onda prolazak kroz zuto se smatra prekrsajem jer jeto zeleno svetlo obavestenje o zatvaranju prolaza I obavezan si da se zaustavis na zuto.

Ako nema trepcuceg, nego se samo prebaci na zuto, onda prolazak na zuto nije prekrsaj ukoliko nisi mogao bezbedno da se zaustavis.

Takodje, pronasao sam primer kako izgleda kada upeca kamera (doduse na crveno)
Uslika te 2x, jednom kad ulazis u zonu semafora I jednom kad izlazis, tj prolazis kroz crveno.

Btw, semafor na kom sa ja prosao na zuto, a ima kameru koja hvata crveno kod Trga Nikole Pasica, nema trepcuce zeleno, isao danas da proverim.

Edited by woolf, 24 April 2016 - 20:53.


#16
woolf

woolf

  Advanced Member

 • Members
 • PipPipPip
 • 79 posts
 • Location:Beograd
 • Auto:Seat Ibiza 6L, 1.4 TDI
Evo nakon X vremena i proverenog registra kazni, nema nikakvih cestitki :)
Dakle, ne hvataju na zuto nego tek kad se upali crveno, onda se i sama kamera aktivira.

#17
brucelee

brucelee

  Member

 • Members
 • PipPip
 • 18 posts
 • Location:beograd
Desilo mi se slicno na raskrsnici Cvijiceva- Starine Novaka iz pravca Cvijiceve prema D.Tucovicu... Nailazim na semafor, vidim zeleno, dodajem lagano gas jer u tom trenutku sam bukvalno sam na putu i prosto kao da sam predosetio sta ce se desiti, i u trenutku kad sam na par metara od semafora pali se automatski zuto (bez trepcuceg zelenog), posto sam bio u ubrzanju, da sam tu zakocio, kontam stao bi na sred raskrsnice koja je inace obelezena crvenom bojom i gde ne sme da se stane, odlucim da ne kocim i prolazim.

-Zanima me prvo da li tu ima kamera koja snima ( znam da ima iznad na uglu Starine Novak- Cvijiceva u smeru prema pioniru, ne znam da li ta moze da obuhvati i ovu donju marsutu)
- Za koliko stize kazna od trenutka desavanja?

Nisam do sad nijednom imao slicnu situaciju, pa se bas smorih, pogotovo sto je sve bilo u trenutku sigurno zeleno svetlo lagano, nema guzve i paf, jedino sto sam mogao jeste da i na zeleno svetlo kocim, zbog slucaja da se ne upali zuto, ali sam racunao da ce makar treptati jednom.

Hvala na odgovorima

Edited by brucelee, 16 June 2018 - 19:23.


#18
Nikola011

Nikola011

  SEAT Klub član

 • Members
 • PipPipPip
 • 4407 posts
 • Location:Beograd
 • Auto:Toledo 2.0 TDI
Ja mislim da ne snima iz tog pravca. Ako nije bilo treptaja zelenog, mislim da na to možeš da se izvučeš....

Послато са SM-G900F уз помоћ Тапатока


Bolje stici 10 minuta kasnije, nego otici godinama ranije!!!
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users