Jump to content


joemrda

joemrda

Member Since 29 Mar 2012
Offline Last Active Yesterday, 19:59

P: Voltmetar i Pokazivac temp. ulja

13 April 2017 - 22:19

Prodajem "cukice" za napon i temperaturu ulja sa komplet konzolom i instalacijom za ibicu-cordobu 6k. Cena 40 evra.

Posted Image  Posted Image  Posted Image  Posted Image  Posted ImageMini Kasko

02 February 2017 - 01:27

   Mini kasko - jeftinija verzija kasko osiguranja za starije automobile
Da li ste znali da postoji kasko osiguranje za starija vozila, takozvani "mini kasko"? U osiguravajućim kućama kažu da je ovo osiguranje posebno prilagođeno automobilima koji su 10 ili više godina stari, a pritom je i znatno jeftinije. Šta znači "posebno prilagođeno" i zbog čega je jeftinije?

Posted Image

U Srbiji odavno postoji stanovište da je moguće (i potrebno) osigurati samo nova i skupa vozila. Na sreću nije tako. Moguće je kasko osigurati i vozila čija je vrednost npr. 6.000 evra ili svega 1.000. To je dobar način da vlasnici ovakvih vozila mirnije spavaju iako su sami odgovorni za udes kojim su oštetili svoje vozilo, zatim ukoliko im je vozilo oštećeno nekom vremenskom nepogodom, pa čak i ukoliko im se ukrade.

U prošlom tekstu pisali smo o značaju kasko osiguranja i broju ukradenih vozila u 2016. godini. Ovim tekstom objasnićemo šta podrazumeva "mini kasko" i koliko otprilike košta.

Različiti uslovi za "mini kasko" kod različitih osiguravajućih kuća

Kada objašnjavamo pojam "mini kasko", bitno je znati da postoje različiti uslovi osiguranja kod osiguravajućih kuća. Na primer, kod nekih "mini kasko" ne pokriva sve rizike koje pokriva klasično kasko, a kod drugih pokriva. Međutim, i kod ovih prvih moguće je doplatiti razliku koju "mini kasko" ne pokriva, kao što su lom stakla, požar ili drugo toplotno delovanje, vandalizam, odron...

Dakle, postoje razlike u širini i vrsti pokrivenih rizika kod različitih osiguravajućih kuća, pa pri konačnom izboru treba dobro pročitati sve uslove. Od pokrivenih rizika zavisi i cena, ali i od vašeg učešća u šteti, u procentualnom i fiksnom iznosu. Na primer, učešće može da bude procentualno od 0 do 15%, ali uz minimalni fiksni iznos od 50 ili 100 evra.

Recimo da ste uplatili osiguranje za automobil vrednosti 6.000 evra, uz učešće od 10% procentualno, ili minimalno 50 evra fiksno. Dođe do štete u vrednosti od 300 evra – u tom slučaju vaše učešće od 10% od 300 evra bilo bi 30 evra, ali ipak će biti 50 evra, pošto je to minimalno fiksno učešće.

Dođe li do štete od 3.000 evra, učešće će biti 10% od 3.000 evra, tj. 300 evra. Međutim, možete da ugovorite i procentualno učešće od 0%, uz samo fiksno učešće od 50 evra, pa ako dođe do štete od 300 evra, platićete samo fiksno učešće, bez procentualnog, tj. samo 50 evra.

"Mini kasko" nije isto što i klasično kasko osiguranja.

Kod klasičnog kasko osiguranja imamo bonus, tj. popust za sledeću godinu ukoliko ne prijavljujemo štetu, sve do maksimalnih 50%. Tu je i malus, koji predstavlja doplatu u slučaju većeg broja prijavljenih šteta u toku godine, a način obračuna i visina zavisi od osiguravajuće kuće. Uglavnom, i bonus i malus imaju zadatak da motivišu osiguranike da ne prijavljuju manja oštećenja, kako zbog njih ne bi izgubili popust za sledeću godinu i dobili malus u slučaju ozbiljnije naknadne štete.

Kod "mini kasko" osiguranja, ugovorena suma osiguranja iscrpljuje se svakom pojedinačnom naknadom štete. Na primer, ako ste osigurali auto na 6.000 evra, svaki put kada ga oštetite, novac za popravku biće oduziman od tog iznosa, sve dok ga ne potrošite. Napravite li štetu od 2.000 evra, auto će biti popravljen, a vama ostaje još 4.000 evra za druge moguće popravke do isteka godine od dana kada ste uplatili osiguranje. Udarite li vozilo još nekoliko puta i prekoračite iznos od 6.000 evra, sve preko toga plaćate sami – iscrpeli ste „fond“ za naknadu štete.

Situacija je vrlo jednostavna, zar ne? I nema malusa, kao kod klasičnog osiguranja.

Da li "mini kasko" pokriva krađu automobila?

U osnovnoj verziji ne, ali ukoliko se doplati može da pokriva i krađu.

Šta ako sam imao štetu, koja je nadoknađena, a zatim je auto ukraden?

Recimo da ste osigurali auto na 4.000 evra. Imali ste štetu od 2.000 evra, a nakon toga je vaše vozilo ukradeno. U tom slučaju važi isti princip („iscrpljivanje“) – dobićete kao nadoknadu razliku od iznosa koji ste do tada potrošili do iznosa na koji ste osigurali auto, tj. dobićete 2.000 evra.[/size]

Posted Image

Kako da znam šta "mini kasko" pokriva?

Morate pojedinačno da proverite uslove svake osiguravajuće kuće. Na primer, "mini kasko" Dunav osiguranja pokriva sve rizike kao kod klasičnog kasko osiguranja. DDOR Novi Sad pokriva saobraćajne nezgode (prevrnuće, sudar, udar, iskliznuće, survavanje i sl.) i prirodne rizike (udar groma, oluja, grada, snežna lavina, poplava, bujica i visoka voda). Triglav osiguranje pokriva gotovo iste rizike.

Sa druge strane, Sava osiguranje, npr. ne pokriva rizik od klizanja tla i odron, snežnu lavinu, poplavu, bujicu ili visoku vodu, oštećenje koje izazovu glodari, domaće ili divlje životinje.

Od pokrivenih rizika zavise i cene, mada tu nema nikakvih striktnih pravila.

Minimalna vrednost vozila.

Najmanja vrednost automobila, tj. visina osiguranja može da bude 1.000, a najviša obično 6.000 evra. Pritom, kako kažu u DDOR Novi Sad, sumu osiguranja određujete sami u skladu sa sopstvenom procenom vrednosti vašeg vozila.[/size]

Primeri cena

Kao što smo objasnili, cene variraju od brojnih faktora, a u ovoj tabeli možete da vidite okvirne primere za "mini kasko" sa pokrivenim rizikom krađe. Cene su na godišnjem nivou, uz učešće od 5% ili minimalno 100 evra.[/size] [/background][/size][/font][/color]

Vrednost vozila učešće 5% ili minimalno 100€

1.000€ 26

1.500€ 39

2.000€ 53

3.000€ 79

4.000€    105

5.000€   131

6.000€ 158

Jedan od načina da kupite ovu vrstu osiguranja jeste i putem sajta www.osiguranik.com koji je, poput našeg sajta Polovni automobili, deo Infostud grupe sajtova. Klikom na ovaj  upitnik možete sebi obezbediti "mini kasko" polisu za nekoliko sati.

Preuzeto sa: PolovniAutomobili.com